Olej palmowy pozyskiwany w sposób przyjazny dla środowiska

Cały olej palmowy stosowany w naszych produktach jest organiczny i pozyskiwany z rodzinnych farm w Kolumbii.
Zobacz naszych dostawców z certyfikatem Ecocert tutaj

Organiczny olej palmowy dostarcza członek i sponsor Okrągłego Stołu ds. oleju palmowego pozyskiwanego w sposób przyjazny dla środowiska www.rspo.org organizacji hodowców palm, rafinerii i importerów, którzy troszczą się o środowisko, o ogólnoświatowym zasięgu. Nasz olej palmowy pochodzi z Kolumbii, nie

ma więc absolutnie żadnego naruszania naturalnego środowiska życia orangutanów z Południowo-wschodniej Azji.

Okrągły Stół ds. oleju palmowego pozyskiwanego w sposób przyjazny dla środowiska stworzył procedurę certyfikowania i pieczętowania służącą identyfikacji hodowców palm i rafinerii spełniających określone standardy. Zarządcy farm i rafinerii naszego dostawcy posiadają certyfikat ProForest www.proforest.net który zapewnia, że spełniają rygorystyczne kryteria społeczne, ekologiczne i techniczne. Jeśli chodzi o kryteria ekologiczne, oceny ProForest są przeprowadzane na poziomie krajobrazowym i operacyjnym, zarówno na plantacjach jak i w zakładach przetwórczych. Oceny te obejmują działanie na glebę, wodę, powietrze, bioróżnorodność i lokalnych mieszkańców. Certyfikat taki chroni naturalne lasy poprzez zapewnienie, że żadna plantacja nie została założona na obszarach po wycince lasów od końca 1994 roku.
Certyfikowane przez: ECOCERT SA F-32600